renataUSA2003

Renata e Katherine White

Renata e Katherine White com professores Suzuki de flauta doce de Taiwan, USA e Canadá em San Mateo/USA 2003.

Renata e Katherine White com professores Suzuki de flauta doce de Taiwan, USA e Canadá em San Mateo/USA 2003.